Debre Zeit

Ondernemerschap

Handelaren uit de buurt weten onze eieren goed te vinden. Inmiddels worden er zo’n 90.000 eieren per dag gelegd en zijn er zo’n 60 lokale bewoners werkzaam. Dat is niet uit het niets ontstaan. Ondernemerschap speelt daarin een grote rol. Ondernemer zijn in Ethiopië is anders dan ondernemer zijn in Nederland. Een kip kan niet buiten scharrelen door de warmte. En een Ethiopiër aansturen vraagt om andere kwaliteiten. Ons credo: denk in kansen!

Foto’s Debre Zeit